نام واحد

نام

نام خانوادگی

بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

داود

جوادي

بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

خديجه

فروزنده

بیمارستان شهدای هفتم تیر

محمدرضا

خرازی قانع

بیمارستان شهدای یافت آباد

الیاس

گنج خانی

بیمارستان فیروزآبادی

طیبه

پورحبیبی

بيمارستان شهيد فهميده

مصطفي

كرمي

بيمارستان لولاگر

محمود

قائمي

دانشکده بهداشت

لیلا

داوری

دانشکده بهداشت

لیلا

سالمی

دانشکده پرستاری و مامایی

الناز

کاشانی

دانشکده پزشکی

محمودرضا

آل بویه

دانشکده پزشکی

مریم

کرمی

دانشکده پیراپزشکی

علی

اسکندری

دانشکده علوم توانبخشی

راضیه

بذرگر

دانشکده فناوریهای نوین  پزشکی

محسن

اسماعیلی پور

دانشکده مدیریت

رضا

رجبی زاده

شبکه بهداشت و درمان بهارستان

منوچهر

جعفری

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

عالیه

شاهمرادی اصل

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

فاطمه

حاجی آقایی

شبکه بهداشت و درمان شهریار

اعظم

قاسمی زرنکشی

شبکه بهداشت و درمان ملارد

علیرضا

نجفی

مجتمع حضرت رسول (ص)

نيلوفر

فريدفر

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

رضا

ايمان‌پرور

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

معصومه

خشنودی

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

میترا

سهرابی

مرکز آموزشی درمانی شفايحيائيان

محمد

قرباني

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

بهمن 

نقیان

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

محمد

فضائی

مرکز آموزشی درمانی فيروزگر

احمد

رستمي

مرکز بهداشت  غرب تهران

ماهرخ

علایی جنت مکان

مرکز بهداشت  غرب تهران

اکرم

بیرالوند

مرکز بهداشت شمال غرب تهران

ابراهیم

مصطفی ئی

معاونت بهداشتی

مریم السادات

هاشمی پور

معاونت دانشجویی

نادر

صفری نژاد