دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • دسترسی سریع
  • تور مجازی

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 1503 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 1055 بازدید)
خبر اصلی ( 92 بازدید)
yaser ghahremani ( 76 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 74 بازدید)
akhbar ( 73 بازدید)
create organization email ( 66 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 62 بازدید)
آموزش ( 56 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 50 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 31 بازدید)
خوش آمدید ( 22 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 102 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 38 چاپ)
خبر اصلی ( 15 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 12 چاپ)
akhbar ( 12 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 12 چاپ)
yaser ghahremani ( 11 چاپ)
خوش آمدید ( 8 چاپ)
آموزش ( 8 چاپ)
create organization email ( 8 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 5 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر