دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 6157 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 4601 بازدید)
yaser ghahremani ( 554 بازدید)
akhbar ( 543 بازدید)
create organization email ( 521 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 510 بازدید)
خبر اصلی ( 477 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 464 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 439 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 351 بازدید)
گارگاه ( 340 بازدید)
آموزش ( 330 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 306 بازدید)
خوش آمدید ( 128 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 609 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 161 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 88 چاپ)
آموزش ( 77 چاپ)
akhbar ( 75 چاپ)
خبر اصلی ( 69 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 65 چاپ)
yaser ghahremani ( 64 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 63 چاپ)
create organization email ( 61 چاپ)
خوش آمدید ( 51 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 50 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 29 چاپ)
گارگاه ( 24 چاپ)
    ... آمار بیشتر